Skontaktuj się z nami
+48 77 418 39 86
biuro@fort.net.pl

Wciągarki bramowe

Wciągarki bramowe przewoźne.

Wciągarka bramowa przeznaczona jest do pracy w hali przemysłowej. Służy do wspomagania prac rozładunkowych i remontowo-montażowych. Podnoszenie i przemieszczanie ładunku wzdłuż dźwigara odbywa się przy użyciu napędu ręcznego lub elektrycznego. Konstrukcję bramy wciągarki wykonujemy z dwuteownika z blachami przyłączeniowymi mocowanymi na końcach śrubami do podpór bramy a pionowe słupy podpór opierają się na poziomo ustawionych czołownicach. Zarówno połączenie dźwigara z podporami, jak i podpór z czołownicami, jest wykonane przy zastosowaniu śrub wysoko wytrzymałych (wstępnie sprężanych). Współczynnika bezpieczeństwa X=2,5 do granicy plastyczności Re.

Każda czołownica posiada po dwa zestawy kołowe umożliwiające przejazd bramy. Są to zestawy kołowe skrętne do jazdy po płaskiej równej powierzchni – wyposażone w koła gładkie z poliamidu. Jeden zestaw na każdej czołownicy wyposażony jest dodatkowo w blokadę skrętu i obrotu.

Projektujemy i wykonujemy wciągarki bramowe o różnych parametrach w zależności od indywidualnych potrzeb.
– Typowe to udźwigi 0, 125 ; 0, 25 ; 0,5 ; 1,0 i 2,0 [t].
– Rozstaw Lw do 5000 [mm] ;
– Wysokość Hp do 4000 [mm].
– Typowy kolor wciągarek – RAL 1007.

Nasze wciągarki bramowe są projektowane i wykonywane zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych oraz dyrektyw europejskich, potwierdzamy to deklaracją zgodności (CE). Wstępny montaż i próby wytrzymałościowe wykonujemy w naszej firmie, po demontażu dostarczamy wciągarki bramowe łącznie z instrukcją eksploatacji i montażu.

Przy zamówieniu należy podać:
udźwig DOR [t] i ważniejszą rozpiętość Lw lub Lz [mm], istotny wymiar wysokościowy: wysokość podnoszenia Hp [mm] lub wysokość do dolnej półki ramienia H [mm] lub maksymalną wysokość wciągarki Hz [mm] oraz rodzaj wciągnika. Wymiar B i Dk [mm] wynikają z obliczeń.

W typowych wciągarkach bramowych przewoźnych stosujemy wciągniki łańcuchowe elektryczne przejezdne firmy PODEM ze względu na cenę i niezawodność działania. Zasilanie przewodami ruchomymi. Na życzenie Zamawiającego możemy oferować wciągniki innych firm lub wciągniki łańcuchowe ręczne.

1. Wciągarka bramowa przewoźna z elektrycznym podnoszeniem i jazdą wciągnika – typ WBE

wciągarka bramowa

2. Wciągarka bramowa przewoźna z ręcznym podnoszeniem i jazdą wciągnika – typ WBR

wciągarka bramowa z ręcznym podnoszeniem