Skontaktuj się z nami
+48 77 418 39 86
biuro@fort.net.pl

Trawersa do Big Bagów

Trawersy do BIG-BAGÓW
Trawersy do big–bagów są elementem pośrednim pomiędzy dźwignicą, wózkiem widłowym a ładunkiem. Projektujemy i wykonujemy trawersy do big-bagów o różnych parametrach w zależności od indywidualnych potrzeb.
Trawersy mogą podnosić big-bagi bezpośrednio podwieszone na ramionach trawersy lub na hakach z uchem. Wykonujemy trawersy w różnych wersjach i odmianach wg wymagań Zamawiającego.
Typowy kolor trawers – żółty RAL 1023.
Trawersy obliczane z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa X=2, 5 do granicy plastyczności Re.
Przy zamówieniu należy podać: udźwig DOR [t] i rozpiętość L [mm] . Podać nr haka dźwignicy. Podać wymiar H , h i b [mm] dla poszczególnych wykonań.
Nasze trawersy są projektowane i wykonywane zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych oraz dyrektyw europejskich, potwierdzamy to deklaracją zgodności (CE). Poniżej przykładowe rozwiązania.

1. Trawersa do big–bagów -podwieszanie bezpośrednio na belce trawersytyp TBBtrawersa do bigbagów

2. Trawersa do big–bagów -podwieszanie na belce trawersy lub hakach typ TBBH
trawersa do bigbagów z hakami
3. Trawersa do big–bagów -podwieszanie podwyższone trawersy na hakach typ TBPHtrawersa do bigbagów podwyższona