Skontaktuj się z nami
+48 77 418 39 86
biuro@fort.net.pl

Ostroga, trzpień

Ostroga na widły lub karetkę wózka widłowego

Ostrogi są osprzętem zawieszanym na płycie czołowej lub na widłach wózka widłowego, przeznaczone do transportu materiałów zrolowanych np. dywanów , wykładzin oraz innych materiałów w kręgach. Długość ostrogi-trzpienia dobieramy tak aby uniknąć załamania zwoju. Pręt nośny posiada mały przekrój ale bardzo wysokie warunki wytrzymałościowe.

Projektujemy i wykonujemy ostrogi o różnych parametrach w zależności od indywidualnych potrzeb. Ostrogi obliczane z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa X=2,5 do granicy plastyczności Re. Dopuszcza się X=2 przy jeździe wózka po twardej i równej powierzchni.

W zapytaniu należy podać typ ostrogi , masę rolki Q [kg] , jej długość L [mm], średnicę wewnętrzną dw [mm] i zewnętrzną Dz [mm] , przekrój wideł i ich długość Lw [mm] lub klasę karetki (wg ISO) oraz charakterystykę obciążeniową wózka F [t] na ramieniu r [mm].

Nasze ostrogi są projektowane i wykonywane zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych oraz dyrektyw europejskich , potwierdzamy to deklaracją zgodności (CE) .

Poniżej typowe przykłady rozwiązań na karetkę i widły wózka widłowego.

1.Ostroga na karetkę wózka widłowego –typ OK1
ostroga na karetkę
2.Ostroga na widły wózka widłowego A – typ OWA

ostroga na widły
3.Ostroga na widły wózka widłowego B – typ OWB
ostroga na widły wózka
4.Ostroga na widły wózka widłowego obniżona – typ OWO
ostroga na widły wózka podwieszana
5.Ostroga na widły wózka widłowego do transportu 3 kręgów betonowych – typ OW3K
ostroga na kilka kręgów