Skontaktuj się z nami
+48 77 418 39 86
biuro@fort.net.pl

C-hak

C-haki

C-hak jest zawiesiem specjalnym , znajduje zastosowanie do bezpiecznego transportu poziomo usytuowanych zwojów blachy, drutu oraz szpul i rur. C-haki chronią zwoje przed uszkodzeniem i umożliwiają szybki i bezpieczny transport oraz optymalne pozycjonowanie ładunku.
C-haki są elementem pośrednim pomiędzy dźwignicą a ładunkiem. Projektujemy i wykonujemy C-haki o parametrach w zależności od indywidualnych potrzeb. Dostosowane są indywidualnie do wielkości transportowanych zwojów oraz haka dźwignicy
Opcjonalnie oferujemy systemy ochronne do wrażliwych na uszkodzenie ładunków z zastosowaniem poszycia z gumy lub tworzywa na elementach C-haka stykającego się bezpośrednio z transportowanym ładunkiem .
Oferujemy również stojaki przyspawane do konstrukcji C-haka lub stojaki wolnostojące ułatwiające ustawienie pionowe C-haka na placu odkładczym.

Produkujemy również C-haki do za- i wyładunku kontenerów. Typowy kolor C-haków –RAL 1007 .

Nasze C-haki są projektowane i wykonywane zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych oraz dyrektyw europejskich , potwierdzamy to deklaracją zgodności (CE) .

Typowy C-hak
Wszystkie C-haki wykonujemy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Typowy udźwig – DOR do 16 ton.
Typowa rozpiętość L do 1 600 mm.
C-haki obliczane z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa X=2,5 do granicy plastyczności Re .

Przy zamówieniu należy podać : udźwig DOR [t] , rozpiętość zwoju L [mm] , minimalną średnicę wewnętrzną zwoju d [mm] i maksymalną średnicę zewnętrzną zwoju D [mm] . W przypadku nietypowych haków w stosunku do udźwigu C-haka należy podać wymagane wymiary W i T [mm].

Szkic typowego C-haka typ TCHc-hak

Środek ciężkości przenoszonego kręgu powinien się znajdować w miejcu Q na szkicu – wymiar L/2 [mm]
Podczas transportu pustego C-haka ramiona zajmują pozycję poziomą . Przy pracy z obciążeniem ramiona przechylają sie w górę o kąt ok. 3
o – 5o – zapobiega to zsuwaniu się kręgu (wymagania normy PN/M-06521)

C-hak ze stojakiem i poszyciem ochronnym
Szkic C-haka ze stojakiem typ TCHS , z poszyciem ochronnym typ TCHP , ze stojakiem i poszyciem ochronnym typ TCHPS

c-hak ze stojakiem i poszyciem

Przy zamówieniu należy podać: udźwig DOR [t], rozpiętość zwoju L [mm], minimalną średnicę wewnętrzną zwoju d [mm] i maksymalną średnicę zewnętrzną zwoju D [mm]. W przypadku nietypowych haków w stosunku do udźwigu C-haka należy podać wymagane wymiary W i T [mm].

C-hak do załadunku i wyładunku z kontenera – typ TCHKP
C-hak do załadunku i wyładunku płyt (np. granitowych) stojących pionowo z kontenera

Wszystkie C-haki wykonujemy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
C-haki obliczane z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa X=2,5 do granicy plastyczności Re.

Przy zamówieniu należy podać: udźwig DOR [t], długość płyty L [mm], grubość płyty G [mm] oraz maksymalny wymiar B max [mm], minimalne wymiary A min [mm] i P min [mm] – zależą one od wymiarów kontenera, wymiarów płyt i ich rozmieszczenia w kontenerze. W przypadku nietypowych haków w stosunku do udźwigu C-haka należy podać wymagane wymiary W i T [mm]. Jeżeli mogła by wystąpić kolizja przeciwciężaru z innymi kontenerami lub ścianami magazynów itp. konieczne jest podanie wymiaru C max [mm]

C-hak do za i wyładunku z kontenerów innych elementów.
Projektujemy i wykonujemy również C- haki do wyładunku np. kręgów ułożonych poziomo równolegle do długości kontenera oraz innych przedmiotów które można podwiesić zawiesiem mocowanym do haka umieszczonego do dolnej belki C-haka. Hak może być przestawny, gdy masy transportowanych detali są różne ( w odpowiednim zakresie)