Skontaktuj się z nami
+48 77 418 39 86
biuro@fort.net.pl

Trawersa belkowa łańcuchowa o stałej rozpiętości

Trawersy belkowe łańcuchowe o stałej rozpiętości
Wszystkie trawersy wykonujemy zgodnie z wymaganiami zamawiającego
Typowy udźwig – DOR do 30 ton
typowa rozpiętość L max = 12000mm. Zaleca się stosowanie trawers łańcuchowych do transportu elementów o długości większej niż 6000 mm
Trawersy obliczane z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa x=2,5 do granicy plastyczności Re.
Przy zamówieniu należy podać: typ, udźwig DOR [t], rozpiętość L [mm], oraz kąt pomiędzy cięgnami łańcuchowymi. Typowy kąt α=90st. Wymiary W i T [mm] są wymiarami ogniw wg EN-1677-4

1. Trawersa łańcuchowa stała zakończona hakami z krętlikiem – typ TŁSKtrawersa hakowa łańcuchowa2. Trawersa łańcuchowa stała zakończona hakami z uchem – typ TŁSHtrawersa hakowa łańcuchowa3. Trawersa łańcuchowa stała zakończona szaklami – typ TŁSStrawersa łańcuchowa z szaklami